mazoji indija
 
Mus rasite
 
 
Indija
Arijai

Anot vyraujančios hipotezės, apie 1500 m. pr.m.e. į regioną įsiveržė indoarijų gentys, kurios pamažu, per 7-8 šimtmečius, užima Indo, Jamunos ir Gango lygumas ir sukuria naują civilizaciją. Vedinio laikotarpio indoarijų istoriją bei religiją atspindi jų šventosios knygos (Vedos), sukurtos XVI-XV a. pr. m. e., ir epinės poemos Mahabharata ir Ramajana.

Būdingiausi senovės indoarijųjų religijos – vad. vedizmo - bruožai buvo daugeliu skirtingų vardų vadintų dievybių Varunos ir Indros (vėlesnių Višnu ir Šivos atitikmenų) garbinimas), o svarbiausias senovės indoarijų visuomeninės sanklodos bruožas - vad. varnų sistema (varnašramadharma), t.y. visuomenės pasidalijimas į keturis pagrindinius luomus (dvasininkų, administratorių bei karių, verslininkų ir darbininkų,- povediniu laikotarpiu šie luomai suskilo į daugybę smulkių profesinių grupių,- vad. kastų). Iš I tūkstm. pr.m.e. Šiaurės Indostane gyvavusių indoarijų valstybių geriausiai žinomos Kuru-deša, Pančala, Kámbhodža, Gandhara, Madra, Videša, Košala, Magadha, Anga, Vidarbha.

I tūkstm. pr.m.e. viduryje Gango slėnyje formavosi naujos religinės filosofinės mokyklos, iš kurių ypač paminėtinas budizmas.

327-326 m. pr.m.e. į Šiaurės Vakarų Indostaną buvo įsiveržusi Aleksandro Makedoniečio kariuomenė (indų tekstuose šis faktas net nepaminėtas).

UAB "Mažoji Indija"
2006 Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Onyx